Wprost 24 Reklama |O firmie| Kontakt

#32 Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania

Ranking Szkół Wyższych - edycja 2010 r.

Kryterium Wartość
Punktacja A 20,60 
Punktacja B 13,49 
Punktacja C 4,49 
Punktacja D 2,62 
- - - maksymalne wartości danych spośród wszystkich dostępnych edycji rankingu
  • Pozycja - zajmowane miejsce w danej edycji rankingu
  • Punktacja A - Suma punktów (maksymalnie 100 punktów)
  • Punktacja B - Kształcenie (maksymalnie 40 punktów) - ocena jakości kształcenia danej uczelni, w tym m.in. umiejętności dydaktyczne kadry, akredytacje prowadzonych kierunków studiów, liczba studentów uczestniczących w wymianie międzynarodowej, liczba godzin języków obcych, zaplecze informatyczno-biblioteczne, zakres pomocy finansowej dla studentów.
  • Punktacja C - Trzecia misja (maksymalnie 30 punktów) - ocena szans kariery zawodowej absolwentów i prorynkowego, prorozwojowego działania szkół wyższych.
  • Punktacja D - Badania (maksymalnie 30 punktów) - ocena badań naukowych, w tym m.in. osiągnięcia naukowe kadry, liczba pozyskiwanych grantów naukowych, uprawnienia do nadawania tytułów naukowych, udział kadry dydaktycznej w międzynarodowych projektach.

Opis

ul. Drobnera 5, 50-257 Wroclaw

http://swraiz.dyndns.org

Pozycje w edycjach

Poz. Edycja Zmiana
32. 2010 r. Awans o 5 pozycji
37. 2007 r. Spadek o 7 pozycji
30. 2006 r. Nowy
REKLAMA

Porównaj z:

Uzupełnij informacje

Jeśli uważasz, że pominęliśmy coś w opisie, wpisz tu swoje uwagi. Zostaną one przesłane do redakcji serwisu.


Własna okładka Wprost