Wprost 24 Reklama |O firmie| Kontakt

Ranking Szkół Wyższych edycja 2013

Badanie przeprowadziliśmy na przełomie lutego i marca 2013 r. na pełnej próbie 500 największych pod względem przychodów osiągniętych w 2011 r. firm w Polsce. Prowadziliśmy je, rozsyłając ankiety do firm i dodatkowo kontaktując się z nimi telefonicznie. Prosiliśmy o wskazanie pięciu kierunków studiów, których absolwentów firma najczęściej przyjmuje do pracy, oraz w ramach każdego z kierunków po pięć uczelni, których absolwentów najchętniej widzi wśród kandydatów. Osobami odpowiadającymi na pytania byli pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną w firmach: prezesi, wiceprezesi bądź członkowie zarządu, w których zakresie obowiązków jest nadzór nad działami HR, szefowie działów HR lub inni wskazani przez ankietowane firmy specjaliści.

50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców

  Poz.  
Nazwa
1 Politechnika Warszawska
2 Politechnika Wrocławska
3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
4 Politechnika Śląska, Gliwice
5 Uniwersytet Warszawski
6 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
7 Politechnika Gdańska
8 Politechnika Łódzka
9 Politechnika Poznańska
10 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
11 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
12 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
13 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
14 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
15 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
16 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza
17 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
18 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
19 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
20 Uniwersytet Łódzki
21 Uniwersytet Gdański
22 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
23 Uniwersytet Wrocławski
24 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
25 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
26 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
27 Politechnika Częstochowska
28 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
29 Politechnika Białostocka
30 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa
31 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
32 Wyższe Szkoły Bankowe
33 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
34 Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz
35 Uniwersytet Śląski w Katowicach
36 Politechnika Lubelska
37 Akademia Morska w Szczecinie
38 Uniwersytet Rzeszowski
39 Uniwersytet Zielonogórski
40 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
41 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
42 Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań
43 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
44 Akademia Morska w Gdyni
45 Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
46 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
47 Politechnika Opolska
48 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
49 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
50 Uniwersytet Szczeciński


Likwidacja gimnazjów? Plany reformy szkolnictwa dzielą Polaków

Likwidacja gimnazjów? Plany reformy szkolnictwa dzielą Polaków

2015-11-17 07:52:50

Internauci żywo dyskutują na temat jednego z pomysłów tworzonego właśnie rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli planu likwidacji gimnazjów. Jak wynika z analiz Instytutu Monitorowania Mediów, stosunek do tej reformy dzieli internautów niemal po...